Wat is haptotherapie?

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is de therapievorm waarbij het voelend vermogen centraal staat. Als mens heb je het vermogen om te voelen.  Je neemt je omgeving waar door bijvoorbeeld te voelen of het warm of koud is, een voorwerp zacht of hard, scherp of bot is.

Zo ervaar je ook of je dat wat je hoort en ziet mooi vindt, ervan kunt genieten of juist niet en stem je, als het goed is, je manier van reageren daarop af.  Je vermogen om te voelen stelt je vervolgens ook in staat om je te verbinden met je omgeving en de mensen om je heen.

Je kent waarschijnlijk wel het gevoel dat je hebt, wanneer iemand net iets te dichtbij je komt staan en zo jouw grens overgaat.
In deze verbinding ervaar je dus of je je bijvoorbeeld veilig voelt en geliefd of juist niet. Je voelend vermogen informeert jou op deze manier over je omgeving en vormt zo de basis van jouw manier van reageren.
Althans, als je hierbij stil staat en er contact mee maakt. Dit bewust stilstaan bij wat je voelt en je reactie daarop aansluiten, is echter vaak niet vanzelfsprekend.

In de loop van je leven kun je door allerlei ervaringen pijnlijk gekwetst worden. Dit heeft niet zelden tot gevolg dat je je bewust of onbewust gaat afsluiten voor je gevoelens. Je bouwt in feite een muur om je hart en raakt de verbinding met je voelend vermogen kwijt.

Deze weggestopte gevoelens en emoties blijven onder de oppervlakte echter wel aanwezig en zetten zich vast in je lichaam. Daarom zijn ze veelal de oorzaak van de lichamelijke en/of psychische klachten die zich later voordoen. En deze ‘begraven’ emoties, kun je niet genezen.
Met haptotherapie help ik je om de verbinding met jezelf en je diepere gevoelslagen weer te ontdekken. Met de zo doorleefde, nieuwe inzichten en ervaringen werk je aan een voelbaar veerkrachtig herstel van de balans tussen je voelen, denken en doen.

Je gevoelsleven gaat dan weer stromen en geeft je leven kleur!